Oracle’ı Public Cloud’a Taşıma: 10 Adımda AWS Geçiş Stratejileri

Anasayfa | Blog |

Birçok kuruluş, Public Cloud yolculuğuna başladı ya da başlayacak. Oracle’ı Public Cloud sistemine taşımayı düşünen işletmeler bu konudaki endişelerini üç temel alanda değerlendirecekler:

  1. Lisans etkisi: Lisanslarım nasıl etkilenir? Uyumlu kalacak mıyım? Lisans maruziyetim nedir?
  2. Oracle Destek Pozisyonu: Desteklenecek miyim? Mevcut destek anlaşmalarım ne olacak?
  3. Performans ve Kullanılabilirlik: Bugün sahip olduğum performans ve kullanılabilirliğin aynısını tasarlayabilir miyim? Bunu lisansımı ve destek pozisyonumu etkilemeden yapabilir miyim?

Bu endişeler hakkında doğru bilgileri edinmeyen kurumlar, Public Cloud’a geçmeyi düşünmekten vazgeçebilir.

Bu yazımızda, Oracle’ı Amazon’a özel olarak taşırken göz önünde bulundurulması gereken 10 temel alanı inceleyeceğiz.

Atmanız Gereken Adımlar

Bu bölüm, hedefiniz ne olursa olsun her zaman üstlenilmesi gereken yaklaşımları ve faaliyetleri özetlemektedir. Bunlar, Oracle’ı Amazon Web Services’ taşırken herhangi bir organizasyonun sorması gereken temel sorulardır.

Birçok kuruluş mevcut Oracle lisanslama konumlarını veya mevcut şartlarını anlamayabilir. Cloud yolculuğunu etkin bir şekilde yönetebilmek için ilgili lisans konumu, destek anlaşmaları, ilgili hükümler ve koşulları iyi anlamak gerekir.

1.Mevcut Konumunuzu Bilin.

Mevcut konumunuzu bilmek, devam eden operasyonlarınızı anlamak için sağlam bir temel sağlar. Oracle lisanslaması ve hızlı etkileşimlerden derin analize kadar destek ile ilgili değerlendirme seçeneklerini nasıl yönetebileceğinizi öğrenin.

2.Kuralları Anlayın.

Oracle lisanslama ve destek karmaşık bir konu olabilir. Destek düzenlemeleri her kuruluş için farklıdır. Kuruluş ile ilgili hükümler ve koşullar müşteriden müşteriye veya sözleşmeden sözleşmeye değişiklik gösterebilir. Çeşitli Oracle politikalarıyla bağlantılı olarak bu hüküm ve koşulları anlamak Amazon Web Services yolculuğunda başarı sağlar.

Asset Management Services (AMS) size bağımsız uzmanlık sağlayabilir. Sözleşmelerinizde geçerli hüküm ve koşullarınızda Oracle politikasını inceleyin. Lisanslı yönetilen bir sistemde AMS, müşterilerinize seçenekler ve stratejiler doğrultusunda rehberlik edebilir. 

3.Uygun Örnek Seçimi

Oracle’ı taşırken, gereksinimlerinizi karşılayan uygun bir hedef ortam seçmek önemlidir. Çünkü hizmet ihtiyaçlarını karşılar ve daha da önemlisi, vCPU’ların sayısı ile ilgili aşırı tedarik yapmaz.

*vCPU: Sanal işlemci

AWS terminolojisindeki “doğru boyutlandırma- right sizing”, iyi tasarlanmış bir sistemin parçası olarak önemli bir bulut optimizasyon prensibidir. Oracle iş yükleri ve ortamları için doğru sistemi seçmek şu durumda avantaj sağlayabilir:

Daha hızlı işlemcilerden yararlanarak fiziksel işlem sayısını azaltır ve verimlilik sağlar. Bu durum Oracle lisans gereksiniminde azalma sağlayabilir.

Oracle sistemlerinin ihtiyaç duyduğu vCPU miktarı, aşağıdaki alanlar incelenerek azaltılabilir:

  • Sağlanan IOPS: İş yükü I/O bağlantılıysa performansı artırmak ve yükü azaltmak için IOPS’u bir yöntem olarak düşünün.
  • Hafıza: İş yükünüz belleğe bağlıysa, kullanılabilir bellek seçeneklerini göz önünde bulundurun. AWS bulut sunucusu uygulanabilir türler arasında.
  • Önbelleğe Almak: Yükü azaltmak için bir önbelleğe alma çözümü kullanabilirsiniz; AWS, Elasticache veya CDN gibi bir önbellek, bilgisayarınızdan okuma sayısını önemli ölçüde azaltabilir ve veri tabanı, böylece gereken toplam işlem gücünü azaltır.

Uygun örnek seçimi, mevcut donanımın performansı ve istenilen performans göz önüne alındığında iyi sonuç verir. 8 Mayıs 2018’de AWS, EC2’de “Optimise CPU” adlı yeni bir özelliğin sunulduğunu duyurmuştu. Bu özellik varsayılan sayıyı kabul etmek yerine EC2 cloud sunucunuzdaki vCPU sayısını yapılandırmanıza izin verir.

İş yükünüz varsa Intel Hyper-Threading’i de devre dışı bırakabilirsiniz. Optimize CPU, AWS lisansınızda yüksek bellek, depolama, I/O bant genişliği kullanmanıza izin vererek esneklik sağlar.

Örneğin bugün bir R4.8xl, varsayılan olarak 32 vCPU (16 core, core başına 2 iş parçacığı) ile birlikte gelir. Optimize ile CPU başlattığınızda core sayısını ve core başına iş parçacığını yapılandırabilirsiniz.

Oracle lisanslama amaçları için elde edilen vCPU sayısı, aşağıdaki formüle dayalı olmalıdır:

vCPU’lar = Core Sayısı * Core Başına İş Parçacığı

4.Eski Donanımınız Nasıl Karşılaştırılır?

Birçok kuruluş Oracle sistemlerini eski donanım ve işlemciler üzerinde çalıştırmaktadır. Bunlar bir sermaye harcaması olarak satın alındı ve (deneyimimize dayanarak) beş veya daha fazla yıllık olabilir. Bulut donanımı sürekli olarak yenilendiğinden, yerinde tedarik ile karşılaştırıldığında daha az çekirdek/işlemci kullanılarak önemli performans avantajları elde edilebilir. Yukarıdaki uygun örnek seçimi ile birleştirildiğinde, Oracle lisans yükümlülüğünüzün AWS Cloud’a geçişin ardından azalması olasıdır.

Patika Global olarak CPU performansına ilişkin analizimiz, CPU performansındaki yıllık ortalama artışların önceki işlemci türlerine göre önemli olduğunu göstermiştir. Bununla bağlantılı olarak, Oracle lisans denetimlerindeki kendi kapsamlı deneyimimiz, çoğu Oracle istemcisinin genellikle ihtiyaç duyduklarından %60-80 daha fazla çekirdek tahsis ettiğini (ve dolayısıyla lisansladığını) bize öğretti. Bu eğilim, Bulut tedarikinin esnek doğasıyla birleştirildiğinde (küçük kaynak artış taramasının kolayca tahsis edilebildiği yerlerde), mevcut durumdaki tüm genel işlemeyi telafi etmek için Oracle lisanslamasında bir azalmayı hesaba katmanızı tavsiye ederiz.

5.Enterprise Edition’a Gerçekten İhtiyacınız Var mı?

Patika Global olarak deneyimlerimize göre, müşteriler Enterprise Edition’un kullanılmayacağı yerlerde Enterprise Edition kullanıyor. Bu durum, geçmişteki lisanslama satın alma düzenlemelerinden veya üçüncü taraf tedarikçilerden kaynaklanıyor.  

Prensip olarak Standart Editions, kullanılan soketlerin sayısını temel alır ve  bu nedenle sayma yaklaşımı Enterprise Edition’dan biraz daha farklıdır. Oracle, Standart Editions çalıştırma izni vererek maksimum örnek boyutlarını tanımlar. Standart Editions maksimum 16vCPU’ya ve Standart Edition 1 ve 2’ye sahiptir.

Pek çok kuruluş Enterprise Edition’un özelliklerine ve ölçeğine ihtiyaç duyacak olsa da, bu özelliklere sahip olup olmadığı konusunda dikkatli bir değerlendirme yapılması gerekir.

Belirli bir veri tabanının iş yüklerinin ihtiyaçları, minimum etkiyle Standart Edition tarafından karşılanabilir ve önemli lisans verimlilikleri sağlayabilir. Bu son derece değerlidir.

6. Oracle için Amazon Web Hizmetleri RDS – Lisans Dahil.

Oracle için AWS İlişkisel Veri Tabanı Hizmeti, Standart Edition 1 ve Standart Edition 2’de gelir ve geçerli lisanslamayı içerir. Bu senaryoda, lisans gereksinimleriniz dahil olmak üzere veri tabanı için Amazon Web Services’e “kullandıkça öde” esasına göre ödeme yapacaksınız ve potansiyel olarak mevcut veri tabanı lisanslarınızda ücretsiz olacak. Bu yaklaşımın avantajı, Oracle’dan ayrı lisansların gerekli olmamasıdır. İlgili ücretler, örneğin boyutuna ve beklediğiniz gibi kullanılan miktarına göre orantılıdır. Destek çağrıları AWS Support aracılığıyla günlüğe kaydedilir ve Oracle ile ayrı bir destek hesabı gerekmez.

Dikkat Edilmesi Gereken Opsiyonel Adımlar

Bu bölüm, üzerinde düşünülmesi gereken ek alanları özetlemektedir. Bunlar isteğe bağlı olabilir. Bu seçeneklerin çoğu, doğası gereği daha dönüşümseldir; yani bunların şirket içi/ortak (on premise/co-location yerleşimden AWS’ye daha basit bir ‘kaldırma ve değiştirme- lift and shift” tipi geçiş olmayacak ve büyük ölçüde kuruluşun değişim iştahına ve daha uzun vadeli faydaları olmasına bağlı olacaktır.

7. Amazon Web Services Aurora.

Birçok müşteri, Oracle veri tabanları için hedef platform olarak Amazon Aurora’yı kullanıyor. Bu nedenle Aurora’da Oracle lisans gereksinimini kaldırabilir ve çok önemli tasarruf sağlayabilirsiniz. Aurora, MySQL ve PostgreSQL ile uyumlu bir ilişki içindedir.

Bulut için oluşturulmuş veri tabanı ve Oracle’dan Aurora’ya geçiş, bir dizi şema ve kod dönüştürmesi anlamına gelir. İşletmeniz, Oracle Aurora’ya geçiş yaptıktan sonra kullandığı kadar ödeme yapar.

8. En Uygun Çözümü Seçin.

Oracle teknoloji yığını genelinde, yerel AWS platformunda ilgili birkaç alternatif seçenek bulunmaktadır. Bunlar, geçiş sırasında yedek olarak seçilebilir. Bu seçenekler, bir Oracle veri tabanında depolanan nesnelerin AWS Dynamo DB gibi SQL olmayan bir hizmete taşınmasını veya mesajlaşma için Oracle Messaging Server yerine AWS SQS kullanımını içerir. Elbette bunun dezavantajı, gerekli olan dönüşüm seviyesi ve bunu yapmanın maliyetidir. Bu durumda, dönüşümün maliyetlerinin hizmetlerin faydalarına ve Oracle lisanslarının ve desteğinin kaldırılmasından elde edilen tasarruflara karşı değerlendirildiği tam bir iş durumu bağlamında dönüşümü anlamak önemlidir.

9. Gelecek için Plan.

Buluta geçiş yaptığınızda, taşınan Oracle iş yükünün uzun bir süre boyunca devam etmesi muhtemeldir. Bu nedenle, hizmetin optimal maliyetle sürdürülmesini sağlamak için yazılım varlıklarınızı ve lisanslarınızı nasıl yöneteceğinize dair bir planın olması önemlidir. Bu planlama faaliyeti aynı zamanda lisans pozisyonunuzu ve desteğinizi aktif olarak yönetme niyetini de içermelidir

10. Zamanla Dönüştür.

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, uygulamaya koyduğunuz Oracle lisanslama planlarını tamamlayan bulut dönüşümü avantajlarından anında yararlanabilmeniz önemlidir. Patika Global, herhangi bir geçerli lisans yönetimi yaklaşımıyla birlikte bu süreçleri hızlandırabilir. Bu stratejiyi üstlenirken, kuruluşunuz bulutu daha iyi kullanabilmek için bilinçli bir karar veriyor ve bulut hizmetleri tarafından desteklenebilecek daha geniş iş dönüşümü için çalışıyor olacak.

Oracle’ı Public Cloud’a hızlı, güvenli ve başarılı bir şekilde taşıma ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bize ulaşın.

İletişim: info@patika.com

Newsletter Powered By : XYZScripts.com