E-İRSALİYE HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Anasayfa | Blog | E-İrsaliye Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. E-İrsaliye nedir?

VUK 213 sayılı kanunda belirtilen irsaliyeye dair bilgileri içeren, yasal olarak kâğıt irsaliye ile aynı statü ve özelliklere sahip ve kağıt irsaliye yerine geçen, sevk eden ile teslim alan arasında elektronik ortamda düzenlenmiş belgedir.

2. E-İrsaliye kapsamına giren firmalar kimlerdir?

E-İrsaliye kullanması zorunluluğu olan firmalar, hali hazırda E-Fatura uygulamasını kullanma iznine sahip ve sektöre özel malların sevkiyatı ile sektör bağımsız, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan 25 milyon TL üzeri brüt satış hasılatına sahip olmaları gerekir.

3. E-İrsaliye hangi firmalar için ne zaman zorunlu olacaktır?

VUK Genel Tebliği, Sıra No:487 ya dair tebliğ taslağına göre, e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu değiştirildi. E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan 25 milyon TL üzeri brüt satış hasılatına sahip mükelleflerin tüm sevkiyatlarında E-İrsaliye’ye geçiş zorunluluğu 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.

4. E-İrsaliye hangi firmalara düzenlenebilecek?

E-İrsaliye, mükellef olan satıcılar tarafından yalnızca yine mükellef olan alıcılara düzenlenebilecek. Mükellef olmayan alıcılara ise, geleneksel kağıt matbuu irsaliye düzenlenmeye devam edilecek.

5. E-İrsaliye elektronik belge ve mesaj akışı nasıldır?

Lojistik ERP sistemlerinde, satıcı ve alıcı konumlarına göre, irsaliye düzenlenme ve gelen irsaliyeyi sisteme işleme operasyonları olabilmektedir. Bu durumda, lojistik ana ve alt süreçlerine göre aşağıdaki elektronik belgeler üretilmelidir.

Buna göre, E-Faturadan farklı olarak E-İrsaliyede kısmi kabul işlemleri de desteklenmektedir. Alıcı taraf, 7 gün içerisinde Gelen Kutusuna ulaşan E-İrsaliyeye KABUL/RED/KISMİ KABUL girişlerini tamamlamalıdır. Aksi takdirde, KABUL edilmiş sayılır. KISMİ KABUL, satırın tümden reddi veya belli bir miktarın reddi şeklinde olabilir.

6. E-Fatura ile ilişkisi nasıldır?

E-İrsaliyelerin, GİB veya özel onaylı entegratör sisteminden sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi için karekod veya barkod, E-Faturanın tarih ve belge numarası zorunlu olacaktır. Mükellefler, E-Faturalarını düzenlerken, E-İrsaliye numaralarını da iletebileceklerdir.

7. E-İrsaliye, herhangi bir problemden dolayı düzenlenmeden sevkiyata çıkılabilir mi?
E-İrsaliye mükelleflerinin, sevkiyattan önce elektronik belgeyi GİB sistemlerine ulaştırmaları zorunludur. Sevkiyat sırasında araçta, basılı matbuu irsaliye bulundurulması zorunlu olmayacaktır. Denetim sırasında E-İrsaliyenin elektronik ortamda gösterilmesi yeterli olacaktır.

Sistemsel veya herhangi bir sebeple e-irsaliye düzenleyememiş firmaların, fiili sevk tarihinden sonra 2 gün içerisinde e-irsaliyeyi GİB’e ulaştırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, cezai yaptırıma maruz kalacaklardır.

8. Firmalar için kısmi geçiş mümkün müdür?

Mevcut tebliğe göre, E-İrsaliye mükellefi tanımına uyan tüm firmalar için 1 Temmuz 2019 zorunlu geçiş tarihidir. Geçiş tarihinden itibaren 3 aylık bir esneklik dönemi uygulanacağı kesin olmamakla birlikte planlanmaktadır. Bu dönemde, geçiş sürecindeki aksaklıklardan dolayı E-İrsaliye düzenlenemediği GİB’e bildirildiğinde esneklik sağlanacağını bilmekteyiz.

1 Temmuz tarihinden önce, GİDEN İRSALİYE yönünde aşamalı-kısmi geçiş planlanabilir ancak GELEN İRSALİYEYE YANIT VERİLMESİ zorunludur.

9. İade süreçlerindeki uygulama nasıl olacaktır?

E-İrsaliyenin, mevcut kağıt irsaliyenin yalnızca elektronik versiyonu olduğu unutulmamalıdır. Bu durumda, mevcut lojistik süreçlerindeki iade akışlarında irsaliye düzenleyen firmalar, e-irsaliye düzenlemek zorundadırlar. İade alınan müşteri deposu gibi saha ortamlarında, e-irsaliye düzenleyemeyen firmalar, 2 gün içerisinde kağıt irsaliyelerin elektronik karşılıklarını GİB’e ulaştıracaklardır.

10. İhracat Faturaları kapsamında yapılan taşımalardaki E-İrsaliye düzenlenmesi gerekir mi?

Hayır, kapsam dışıdır.

10. E-İrsaliyede GÖNDERİCİ tarafından İPTAL işlemi yapılabilir mi?

Henüz gönderici stoklarından ürün çıkışı olmadan veya tamamen hatalı E-İrsaliye düzenlendiğinde İPTAL işleminin, gönderici tarafından yapılması ihtiyacı her firmada ortaya çıkabilir. Bu işlem henüz E-İrsaliye mimarisinde mevcut değildir. Alıcının RED etmesi istenebilir. Ancak bu özelliğin eklenmesi yönünde çalışma GİB tarafından yapılmaktadır.

11. Sıcak Satış yapan firmaların durumu nasıl olacaktır?

Alıcının ve sevk miktarının önceden belli olmadığı Sıcak Satış süreçlerinde, eğer satıcının online mobil cihazlarından E-İrsaliye düzenleme imkanları varsa, E-İrsaliye düzenleyebilirler, matbuu irsaliye bırakmalarına gerek kalmaz. Bu imkan yoksa, matbuu irsaliye düzenleyip, 48 saat içinde E-İrsaliye kayıtlarını GİB’e ulaştırmaları gerekir.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com