E-DÖNÜŞÜM

Anasayfa | Hizmetlerimiz | E-Dönüşüm

Toplanan verilerin kaydedilerek saklanması, yeni bilgilerin üretilmesi ve yeniden erişiminin sağlanması, ilgililere ulaştırılması konusunda etkin bir şekilde görev yapan bilgi ve iletişim teknolojileri, muhasebe işlemlerinde önemli roller üstlendi. Dijital dönüşümün önemli parçalarından biri olan e-dönüşüm, elektronik sistemlerin kolaylıklarından yararlanarak daha verimli birer işletme haline gelmek anlamına geliyor. Devletin de dijitalleşme ve elektronikleşme politikaları benimsemesiyle hızlanan süreçlerle birlikte şirketler için e-dönüşüm süreci bir zorunluluk halini aldı denilebilir. Elektronik dünyanın bir parçası olmayı sağlayan e-dönüşüm, bilginin, ihtiyaçların dijital dünyada gerçekleştirilerek hızla tasarrufun dijital çağda ve bilgi çağında bir ihtiyaca evrilmesidir.

E-dönüşüm süreciyle birlikte işletmelerin dünyasında e-imza, e-devlet, e-fatura, e-bilet ve benzeri birçok kavram yer almaya başladı. E-dönüşümün değerini ve önemini ortaya koyan bu uygulamalar hem kamu hem de özel sektör için seçenekten çok zorunluluk oldu.

Dijital dönüşüm alanında danışman ve uygulayıcı olan Patika Global Teknoloji, şirketlerin ticari operasyonlarında dijitalleşmesi anlamına gelen e-dönüşümündeki en yaygın uygulamalarda da hizmet veriyor. Şirketlerin kullandığı otomasyon veya ERP sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) koyduğu tüm kural ve mevzuatlara yüzde yüz uyum ile e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye uygulamalarına entegre hale getiriyor.

e-Fatura, fatura basımı, yazımı, gönderimi gibi işlemlerin tamamen dijital ortama taşındığı ve firmalar arası işlemlerin düzenlendiği uygulamadır. 2014 veya 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatını yapan şirketlere 2017 yılı itibariyle e-defter tutmak ve e-faturaya geçiş yapmaları zorunluluğu getirildi. E-fatura sayesinde, firmaları manuel operasyonel süreçlerden kurtararak, hızlı, düzenli ve güvenli bir şekilde fatura gönderimini sağlanıyor.

Matbu fatura kesmeye göre pek çok avantajı bulunan e-fatura ile bir şirket fatura bastırma, yazdırma, imzalama ve kaşeleme, kargolama, arşivleme gibi masraflardan ve bunların operasyonel yükünden kurtulurken, müşterilere anında ulaşan e-fatura sayesinde tahsilat süreci de hızlanmış oluyor. Dijital ortamda arşivlenen faturaları saklamanın iş yükü ve maliyetinden kurtulmakla birlikte geçmiş faturalara anında ulaşılabiliyor.

Patika Teknoloji, şirketlerin mevcut kullandığı otomasyon veya ERP sistemlerini, GIB’in koyduğu tüm kural ve mevzuatlara yüzde yüz uyum ile e-fatura entegrator firma altyapısına entegre ediyor. Özellikle Oracle E-Business Suite entegrasyonu konusunda uzman Patika, e-fatura entegrasyonu ile şirketlere, ilgili tebliğ ile tam uyumlu, ilgili ERP/Finans sistemi ile yüzde 100 gerçek zamanlı entegre, özelleştirilebilir, elektronik imza uyumlu satış, satınalma ve iade faturalarının düzenlenmesini sağlıyor. Cep telefonu ile de fatura kesme kolaylığı sağlayan e-fatura entegrasyonu sayesinde kağıt tüketimini azaltılıyor.

E-arşiv fatura uygulaması, Vergi Usul Kanunu gereğince basılı olarak düzenlenmek, saklanmak ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci kopyasının elektronik ortamda saklanması ve ibraz edilmesini sağlıyor. E-fatura gibi elektronik fatura sistemine ait bir fatura türü olan e-arşiv, fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi tüzel kişilere ve aynı zamanda vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere dijital ortamda e-posta yoluyla iletilen elektronik fatura türüdür. E-arşiv fatura beyaz A4 kağıt üzerine çıktı alınıp kağıt olarak da iletilebiliyor.

Daha basit ifadeyle, e-arşiv, e- fatura sistemine dahil olmayan şirketler veya son kullanıcılara elektronik ortamda fatura gönderilmesini sağlayan elektronik fatura türü olarak tanımlanabilir. E-fatura ile birlikte e-arşiv fatura da kullanmaya başlayan şirketler sadece e-fatura kullanıcılarına değil, bütün müşterilerine elektronik ortamda fatura kesebilmenin kolaylığını yaşıyor. E-arşiv kullanımı fatura dağıtımı, baskısı ve arşivlemede tasarruf sağlıyor.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 Milyon TL ve üzerinde firmalar için zorunlu tutuluyor. İsteyen her firmanın kullanabileceği e-arşiv fatura uygulamasına geçiş için öncelikle e-fatura sistemine dahil olunması gerekiyor. E-arşiv sistemine dahil olan şirketlerin GİB’e her ay düzenli olarak e-arşiv faturalarını raporlaması da zorunluluklar arasında yer alıyor. Tüm e-dönüşüm sürecinde firmanın çözüm ortağı olarak yanında yer alan Patika Global Teknoloji, e-arşiv entegrasyonu sürecini de firmalar için başarıyla yönetiyor.

E-defter, yevmiye defteri olarak adlandırılan muhasebe defterlerinin, elektronik ortamda hazırlandığı ve zaman damgası kullanılarak imzalandığı sistemdir. Elektronik ortamda tutulduğu için noter onayına gerek duyulmayan e-defter uygulamasında Patika Teknoloji, Özellikle Oracle E-Business Suite entegrasyonu konusundaki uzmanlığıyla şirketlerin mevcut kullandığı otomasyon veya ERP sistemlerini, e-defter entegrator firma altyapısına sorunsuz şekilde entegre ediyor

Sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturma, sevkiyat süreçlerinizi ve ticaretinizi hızlandırma imkanları tanıyan e-irsaliye uygulaması 2018 yılından beri e-fatura kullanan firmalar için kullanılabiliyor.
2019 yılı itibariyle zorunlu uygulama olması beklenen e-irsaliye kapsamında e-fatura sistemine kayıtlı firmalar, faturalarının yanında, irsaliyeyi de dijital ortamda hazırlayıp gönderebilecek ve bu irsaliye sevk irsaliyesi yerine sayılacaktır.

E-irsaliye uygulaması ile birlikte dijital ortama aktarılan ve dijital ortamda saklanan irsaliye kayıtlarının güvenliği sağlanırken, şirketler e-irsaliyelere hızlı şekilde ulaşma imkanı buluyor.

e-irsaliye entegrator firma altyapısına entegrasyon sürecinde de hizmet veren Patika Global Teknoloji, şirketlerin GIB’in koyduğu tüm kural ve mevzuatlara yüzde yüz uyum ile e-dönüşüme geçişini sağlıyor.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

+ ORACLE ERP UYGULAMALARI

+ DİJİTAL DÖNÜŞÜM

+ E-DÖNÜŞÜM

    HIZLI İLETİŞİM!    *BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN SİZİ HEMEN ARAYALIM

    E-BÜLTEN ALMAK İÇİN

    HEMEN KAYDOL

    Newsletter Powered By : XYZScripts.com